Ιδιωτών

Μετακομίσεις ιδιωτών με άμεση εξυπηρέτηση και συνέπεια. Φροντίζουμε για τα πάντα!Μετακομίσεις Ιδιωτών

Αναλαμβάνουμε να προετοιμάσουμε τη μετακόμιση ιδιωτών. Αποσυναρμολογούμε τα έπιπλα, αποσυνδέουμε τις συσκευές και τα φωτιστικά και τα συσκευάζουμε όλα με ειδικό τρόπο έτοιμα προς μετακίνηση. Χρησιμοποιούμε ποιοτικά υλικά συσκευασίας ώστε να εξασφαλίσουμε μία 100% εγγυημένη μεταφορά. Αν παρόλα αυτά διαθέτετε το χρόνο να προετοιμάσετε εσείς τα πράγματά σας, αναλαμβάνουμε να τα παραλάβουμε και να τα μεταφέρουμε όπου μας ζητήσετε. Ενημερωθείτε για τη συσκευασία που απαιτείται ώστε να έχετε μία πετυχημένη μετακόμιση. Είμαστε στη διάθεσή σας ώστε να σας λύσουμε κάθε απορία. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα φροντίσουμε να σας συστήσουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την περίπτωσή σας.

Ιδιωτών μετακόμισεις

Συνδυαστικές μετακομίσεις με έκπτωση 50%

Αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε ολόκληρη την οικοσκευή σας σε οποιαδήποτε πόλη μας ζητήσετε, στη μισή όμως τιμή! Τα δρομολόγια της μεταφορικής μας εταιρείας καλύπτουν όλες τις μεγάλες πόλεις. Προσφέρουμε με αυτό τον τρόπο οικονομικές μεταφορές σε όλη την Ελλάδα.

Μετά από μία πετυχημένη μετακόμιση αναλαμβάνουμε να συναρμολογήσουμε πάλι τα έπιπλά σας, να συνδέσουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και να σας βοηθήσουμε στην απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη! Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας μέχρι να βεβαιωθούμε ότι είναι έτοιμοι να επανέλθουν το συντομότερο δυνατό στους κανονικούς τους ρυθμούς.